The student members of the Participation Council!

Added on: 10-Jun-2015  |  Last modified on: 28-Sep-2015  |  Category: participation council (mr)   | Comments Off on The student members of the Participation Council!

The Participation Council has had a very busy year and they wouldn’t be complete without their student members. Therefore, we would like to put some of them in the spotlight.

Jacob Veerhuis
Jacob VeerhuisMy name is Jacob Veerhuis, and I am a 21 year-old Logistics and Economics student at the Academy for Urban Development, Logistics & Mobility. Since February 2015 I have been a member of the Participation Council. In this role I believe it is important to make my voice heard in order to represent the needs of my fellow students. During the recently experienced turbulence involving the Representative Advisory Council, I have found that its visibility is not always optimal. My goal is to increase this visibility, thereby strengthening the function of the council within NHTV. Although, as a student, it is a challenge to participate in policy-making discussions with NHTV. I aim to fulfill the aforementioned ambitions by working together and learning from fellow students and council members in the coming period.

Mischa van Daalen
intro stukje Insight Mischa van DaalenDear student, employee,
Hereby I would like to introduce myself as member of the Participation Council of NHTV. I am Mischa van Daalen, 2nd year Hotello at our beloved Academy of Hotel and Facility Management. I became a member of the Participation Council in order to maintain and hopefully even improve the current situation for all NHTV students. So far I have sincerely enjoyed my time studying in Breda. Nonetheless, there is always room for improvement. Since I only have one set of eyes and one set of ears I would like to invite you to contact me in case you have anything that does not appeal to be the right course of actions. Naturally this is irrelevant of the Academy at which you study since I would like to represent all of you.

Romy Pronk
Romy PronkMy name is Romy Pronk. Eighteen years ago I was born in Haarlem and now I have been living for two years in Breda to study International Media and Entertainment Management at NHTV. December last year, I became a member of the Participation Council of NHTV. In a short amount of time I have already learned so much from all meetings. You learn a lot from it because everything is in a very professional manner. You learn to talk about important things and if you find it interesting, I would definitely find out if it is something for you!

Source: Participation Council

De medezeggenschapsraad heeft een druk jaar achter de rug en ze zouden niet hetzelfde zijn zonder hun student leden. Daarom willen we er nog een paar in de schijnwerper zetten.

Jacob Veerhuis
Jacob VeerhuisIk ben Jacob Veerhuis, 21 jaar en ik ben tweedejaarsstudent Logistiek en Economie aan de academie SLM. Sinds februari 2015 ben ik lid van de NHTV medezeggenschapsraad, omdat ik graag mijn stem wil laten horen en op wil komen voor de belangen van mijn medestudenten. In deze turbulente tijden van medezeggenschap vind ik dat de zichtbaarheid van de MR nog niet altijd goed is. Mijn doel is om deze zichtbaarheid te verhogen, en daarmee de functie van de MR binnen NHTV te versterken: daar wil ik mij de komende tijd voor inzetten. Als student zijnde is het een uitdaging om over het beleid dat NHTV voert mee te praten, ik hoop hier de komende periode veel van te leren.

Mischa van Daalen
intro stukje Insight Mischa van DaalenBeste student, medewerker,
Middels dit bericht zou ik me willen voorstellen als lid van de medezeggenschapsraad. Ik ben Mischa van Daalen, 2e jaar Hotello aan onze geliefde academie voor Hotel en Facility Management. Ik ben lid geworden om de huidige situatie voor de student te garanderen en hopelijk zelfs te verbeteren. Uiteraard geldt dit voor alle NHTV studenten. Tot nu toe heb ik zeer genoten van het studeren binnen Breda. Desalniettemin, is er altijd ruimte voor verbetering. Derhalve wil ik iedereen uitnodigen om contact met mij op te nemen indien je het gevoel hebt dat de huidige gang van zaken niet de juist is. Uiteraard staat dit volledig los van de academie waar je aan studeert aangezien ik er voor alle studenten wil zijn.

Romy Pronk
Romy PronkMijn naam is Romy Pronk. Achttien jaar geleden ben ik geboren in Haarlem en nu woon ik alweer twee jaar in Breda om International Media and Entertainment Management te studeren op NHTV. Vorig jaar december ben ik lid geworden van de medezeggenschapsraad van NHTV. In een korte periode heb ik al ontzettend veel geleerd van alle vergaderingen. Het is erg leerzaam doordat het op een hele professionele manier gaat. Je leert om over belangrijke zaken mee te praten en als je dat interessant vind dan zou ik zeker kijken of het wat voor jou is!

Bron: Medezeggenschapsraad

 

Related Posts:

Comments are closed.