New Participation Council member from November 2015

Added on: 15-Dec-2015  |  Last modified on: 16-Feb-2016  |  Category: participation council (mr)   | Comments Off on New Participation Council member from November 2015

Since November 2015 Diana van Dijk is a member of the Participation Council. As a member she also participates in the SOO committee (Strategy, Education and Research). Additionally, she represents the Participation Council in the Campus steering committee.Diane van Dijk 250x250

”My career at NHTV started in 2000. First as a lecturer communication skills and later as a lecturer healthcare logistics within Academy for Urban Development, Logistics & Mobility, at the Logistics department. In my full time job I teach communication skills and healthcare logistics and I coach students with their internships and projects. Furthermore I participate in external projects, such as ‘Towards a sustainable medicine chain’.

In my former educational jobs I always participated actively in Participation Councils. At this moment there are several issues that are important for our personnel. For instance the new campus. I think this is an appropriate moment to do my best for a strong Participation Council that can make the difference.”

Source: Participation Council

Sinds november 2015 is Diana van Dijk lid van de MR NHTV. In die functie is ze ook lid van de Commissie Strategie, Onderwijs en Onderzoek (SOO). Daarnaast vertegenwoordigt ze de MR in de stuurgroep Campus.

”Ik ben vanaf 2000 in dienst van NHTV. Eerst als docent communicatieve vaardigheden bij de opleiding Logistiek van de Academie SLM ( Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit) en later ook als docent zorglogistiek.  In mijn full time baan geef ik cursussen communicatieve vaardigheden en zorglogistiek en begeleid ik studenten bij stages, afstuderen en projectgroepen. Daarnaast participeer ik in enkele  externe projecten, waaronder ‘Naar een duurzame medicijnketen’.

In mijn vorige banen in het onderwijs ben ik altijd actief geweest binnen de MR. Er spelen op dit moment belangrijke thema’s binnen NHTV die interessant zijn voor het personeel. Denk alleen al aan de campus. Ik vind het nu een geschikt moment om mij in te zetten voor een sterke MR die verschil kan maken.”

Bron: Medezeggenschapsraad

Related Posts:

Comments are closed.