Let’s introduce the MR student-members

Added on: 30-Jan-2015  |  Last modified on: 05-Mar-2015  |  Category: Academies participation council (mr)   | Comments Off on Let’s introduce the MR student-members

The MR, you might have heard from them, but what do they do? And especially who are the students that joined the MR?

The MR is the participation counsel of NHTV. It consists out of lecturers and students of different departments. Representation of the academy in the MR is important, because in the meetings of the MR with the Executive Board agreements are made with regard to general policy, strategy, personnel policy, accommodation, student policy, and developments in the area of education.

We have asked some students members of the MR to introduce themselves and tell you why they joined the MR.

ThijsWillemThijsWillem
My name is ThijsWillem, aged 22 and a 2nd year ITMC student. I joined the Participation Council last year. I was really focused on the propedaedeutic & International students back then while this year I engage myself with all matters concerning all students of the NHTV, I am also the chairman of the Student commission within the Participation Council. I really did not knew what to expect from the PC when I joined them but nowadays I feel quite comfortable in my doings. The thing I enjoy most of the PC is the fact that every meeting is different, first you are brainstorming with fellow students on a draft proposal and the possible implications for students while in the next meeting you are discussing a regulatory framework with the SER office, continued by a meeting with the EB to prepare the agenda. You would almost forget that you also have courses to attend.

You will still have your leisure/free time even when you join the PC. I like to travel a lot in my free time, I’m a so called ‘’Globetrotter’’. Before I started my study here in Breda I used to live and work in Hobart, Australia. And before that I did my first study; Aviation. I ended up working for several airlines before I made the switch to Australia. You might spot me in the city centre enjoying a well-earned beer.

WesleyWesley
My name is Wesley de Haas, and I’m following the 3D Programming Course of IGAD from the Academy of Digital Entertainment. Since last year I’m a student-member at the Participation Board, after being a Student representative for the programming curriculum of the second years. Past year I made a case for better Student rights with regards to Intellectual Property and Copyright. Lately I have been mainly concerned with improving the way the students receive their rosters.

TimTim
So here I am, in the picture attached. And as you can see, wielding a microphone. But I have to tell you though normally I don’t have to handle the microphone on stage, as I am a drummer! I play the drums in a Black Metal band called Evil Oath and at this moment I study Leisure Management (Dutch version). I am in my 4th year, so .. nearly done with the bachelor! That means I joined the MR in the final stage of my bachelor, but I got really curious about what it is like to speak at such level about NHTV wide policy. The MR for me is also about exploring the way an organization works, and I expect to gain some nice experience in the process. I’m also always in the mood for a cup of coffee, should you like to know more about me.

Emily EganEmily
My name is Emily Egan and I am a second year ITMC student at NHTV. I am 22 years old and I am an international student from the United States. Up until now NHTV has been a wonderful experience and I have met so many new and interesting people. Aside from studying full time at the NHTV, in my free time I enjoying singing and performing, and hanging out with friends.
I decided to join the MR to learn more about the school procedures, different study programs offered and mainly about the fellow students who attend this school. Moreover I became a part of the MR to step out of my comfort zone and to challenge myself with something new. Thus far, it has been a great experience and I am glad to be a part of the MR team!

EmmaEmma
My name is Emma Segers and I am 18 years old. I study Leisure Management in the second year at Academy for Leisure. I am member of the MR since September, because I think it is very instructive and interesting. I also want to be involved with discussing some matters at school.

Source: MR

De MR, misschien heb je al van ze gehoord, maar wat doen ze precies? En wie zijn de studenten die de MR ondersteunen?

De MR is de medezeggenschapsraad van NHTV. Hij bestaat uit docenten en studenten van alle academies. Het vertegenwoordigen van de academie binnen de MR is belangrijk, omdat in de vergaderingen van de MR met het CvB afspraken gemaakt worden over algemeen beleid, strategie, personeelsbeleid, huisvesting, studentenbeleid en verdere ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.

We hebben een paar student leden van de MR gevraagd zich voor te stellen en te vertellen waarom zij bij de MR zijn gegaan.

ThijsWillem
Ik ben ThijsWillem, 22 jaar oud en tweedejaars ITMC student. Vorig jaar trad ik al toe tot de MR en hield ik mij vooral bezig met zaken die de Propedeuse studenten en de Internationale studenten aangingen. Dit jaar houd ik mij vooral bezig met de algehele zaken omtrent alle studenten en ben ik de voorzitter van de studentencommissie in de MR. Uit nieuwsgierigheid naar wat de MR eigenlijk was en wat het deed op school had ik mij vorig jaar aangemeld en sprong ik in het diepe. Inmiddels heb ik al aardig mijn rol gevonden en ga ik elke keer weer met veel plezier naar de vergaderingen. De ene keer zijn we met studenten aan het brainstormen wat een concept voorstel zou betekenen voor ons ‘de studenten’ om vervolgens een uur later met personeel van het SER kantoor over een nieuwe raamregeling te praten en weer wat later zit je met het CVB om tafel om de agenda voor te bereiden. Het is erg enerverend en uitdagend, je zal bijna vergeten dat je ook nog lessen hebt te volgen.
Maar als je in de MR zit heb je echt nog wel vrije tijd over. Ik vul mijn vrije tijd met veel reizen, ik ben een zogenaamde ‘’globetrotter’’. Voordat ik aan mijn studie hier in Breda begon woonde en werkte ik in Hobart, Australië, en daarvoor heb ik de studie Luchtvaart gedaan en voor verschillende luchtvaartmaatschappijen gewerkt. Ik sta voor de rest ook graag met een biertje in het café.

Wesley
Mijn naam is Wesley de Haas, en ik volg de opleiding 3D Programming van IGAD op de Academie of Digital Entertainment. Vorig jaar ben ik begonnen bij de MR, na betrokken te zijn geweest binnen de opleiding als studentvertegenwoordiger voor de 2de jaars programmeurs. Afgelopen jaar heb ik me sterk gemaakt voor betere Intellectueel eigendom- en auteurs rechten voor de studenten. De laatste tijd ben ik vooral bezig geweest met het verbeteren van de rooster informatie voorziening.

Tim
Hier ben ik, en zoals op de foto te zien met microfoon in de hand. Hoewel, ik moet zeggen normaliter heb ik helemaal geen microfoon bij me op het podium, want ik bespeel de drums! Dat doe ik in de Black Metalband Evil Oath. Momenteel bevind ik me in mijn vierde jaar Leisure Management (Nederlandse variant), wat betekent dat ik alweer bijna klaar ben met de opleiding. Ik ben bij de MR gegaan omdat ik toch een grotere interesse begon te krijgen in het praten over NHTV breed beleid op een dergelijk niveau. Daarnaast is de MR voor mij ook een manier om te zien hoe een organisatie werkt, en ik verwacht natuurlijk leuke ervaring op te doen in het proces. Ik sta overigens altijd open voor een kop koffie, mocht je meer over me te weten willen komen.

Emily
Mijn naam is Emily Egan en ben tweede jaar student op het NHTV ITMC. Ik ben 22 jaar oud en een internationale student uit Amerika. Voor zover is NHTV de school voor mij, mijn studie is gevuld vol nieuwe ervaringen en velen leermomenten. Zo heb ik via deze studie veel verschillende mensen leren kennen uit alle delen van de wereld. Naast de voltijd studie op het NHTV vul ik mijn vrije tijd met zingen en optreden en natuurlijk gezellig “ chillen” met mijn vrienden in Nederland.Ik heb er voor gekozen om mij aan te sluiten bij de MR om meer kennis op te doen en de procedures te volgen die achter de schermen plaatsvinden. Zo kom ik ook meer te weten over de verschillende opleidingen binnen NHTV en welke zaken hiervoor geregeld dienen te worden. Dankzij de MR ben ik meer uit mijn comfort zone gekomen. Ik ben gegroeid in mijn kennis en vaardigheden en heb geleerd om uitdagingen niet uit de weg te gaan. Tot zover is het een geweldige ervaring en ben ik blij om deel te nemen aan de MR!

Emma
Mijn naam is Emma Segers, ik ben 18 jaar en ben nu tweedejaars vrijetijdsmanagementstudent aan de Academy for Leisure. Sinds september ben ik lid geworden van de MR, omdat ik het erg interessant en leerzaam vind, maar ook omdat ik het interessant vind om over wat meer dingen mee te praten!

Bron: MR

Related Posts:

Comments are closed.