Let’s introduce.. Some more MR members!

Added on: 03-Mar-2015  |  Last modified on: 11-Jun-2015  |  Category: participation council (mr)   | Comments Off on Let’s introduce.. Some more MR members!

A few weeks ago we introduced several members of the MR. Now it is time to introduce two more! 

Margreet ToonenMargreet Toonen
Some know me as program coordinator of FBTR ‘Manager recreatie-onderneming’ (Academy for Tourism), some know me as initiator of NHTV’s Leisure Design Lab, an innovative educational concept to share knowledge with the work field. Others know me as project leader of the first shared domain study program: ‘Attractions and Theme Park Management’ (ATPM), a cooperation between the academies of Tourism, Leisure and Hospitality.

The Participation Council (PC) handles a lot of issues. For me the focus will be stimulating cooperation with the work field and the cooperation within NHTV. Issues which interest me are: how to integrate the work field within good study concepts and how to further the cooperation between the academies under the heading of: NHTV 1 strong brand. Besides being a member of the PC on behalf of the Academy for Tourism, I take part in the commission for working conditions (AVO), together with Isabel van der Schilden (SLM). In this commission we discuss with Teun van Beusekom and Jan van Geloof about sustainable employability, the Employee Satisfaction Survey (MTO) and all kinds of issues regarding employability and regulations (ARBO). This is all quite challenging.

Also I’m member of the ‘Bondsraad’ (members representation committee) of the ANWB (the Dutch AA), I’m chairman of the parental participation committee of ‘Markenhage College’ (a High School in Breda) and as a specialist on entrepreneurship/hospitality/leisure I contribute columns and opinion pieces for RECRON (Dutch association for hospitality/leisure entrepreneurs) and the leisure and hospitality sector in general.

Jacqueline KouerJacqueline Kouer
Hi, my name is Jacqueline Kouer and I am studying Leisure management at the NHTV. Now I am in my second year of the course. This year I started at the MR as a student participant. I think it is interesting to know what happened in the school. Also it is important that students can give their opinion and vision about different aspects. Therefore I am in the right place to do that. At the MR I learn a lot of new things about NHTV, so I hope that I can participate for a long period of time and be a part of meaningful experiences.

Source: MR

Een paar weken geleden introduceerden we een aantal MR leden en nu is het tijd om er nog twee voor te stellen!

Margreet Toonen
Sommigen kennen mij als opleidingscoördinator van FBTR Manager recreatie-onderneming (Academie voor Toerisme), sommigen als initiator van het NHTV Leisure Design Lab, een innovatief onderwijsconcept om kennis te delen met het werkveld. Anderen kennen mij als projectleider van de eerste gezamenlijke domein-opleidingsvariant tussen de academies toerisme, leisure en hospitality: Attractions & Theme Parks Management (ATPM).

Binnen de MR liggen veel vraagstukken, hier zal voor mij de focus op liggen op het bevorderen van samenwerking met het werkveld en de samenwerking met elkaar. Vraagstukken die mij zeer interesseren zijn: hoe integreren we werkveld in goede onderwijsconcepten en hoe bevorderen we de samenwerking tussen academies met als motto: NHTV 1 sterk merk. Naast lid te zijn geworden van de MR als medewerker van de Academie voor Toerisme, heb ik samen met Isabel van der Schilden (SLM) zitting genomen in de AVO (=Arbeidsvoorwaarden)commissie. In deze commissie denken we met Teun van Beusekom en Jan van Geloof mee over duurzame inzetbaarheid van medewerkers, het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) en allerhande ARBO- en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Uitdagingen genoeg dus.

Daarnaast ben ik Bondsraadslid van de ANWB, voorzitter van de ouderraad van het Bredase Markenhage College en schrijf als specialist ondernemerschap/verblijfsrecreatie columns en opiniestukken voor de recreatiesector/RECRON.

Jacqueline Kouer
Hallo, ik ben Jacqueline Kouer en studeer vrijetijdsmanagement. Ik zit nu in mijn 2e jaar en ben dit jaar begonnen bij de MR als studentenlid. Ik vind het interessant om te weten wat er in de school speelt. Daarnaast vind ik het belangrijk dat studenten hun mening en visie over bepaalde punten mogen geven hiervoor ben ik bij de MR aan het juiste adres. Ik hoop dat ik nog lang betrokken blijf bij de MR want het is heel erg leerzaam om te weten wat er NHTV breed allemaal besproken wordt.

Bron: MR

Related Posts:

Comments are closed.