Complaints Service Point NHTV

Added on: 11-May-2015  |  Last modified on: 26-May-2015  |  Category: announcements Highlighted Organisation   | Comments Off on Complaints Service Point NHTV

The counter where you can submit a complaint, objection or appeal has been renewed and has a new name: Complaints Service Point.SER

The counter where you can submit a complaint, objection or appeal has been renewed and has a new name: Complaints Service Point.

The Complaints Service Point of NHTV was set up to support students in submitting a complaint, objection or appeal. The service point can help you identify the best course of action if you disagree with:

– the way in which you have been treated by a student or employee of NHTV, or
– a decision that has been made concerning you

The Complaints Service Point can be reached via Servicedesk Online.

Source: SER

Loket Rechtsbescherming NHTV

Het loket waar je een klacht, bezwaar of beroep kunt indienen is vernieuwd en heeft een nieuwe naam, namelijk Loket Rechtsbescherming.

Het Loket Rechtsbescherming is door NHTV ingericht om studenten te ondersteunen bij het indienen van een klacht, bezwaar of beroep.
Het loket helpt je bij het vinden van de juiste route indien je het niet eens bent met:

– de manier waarop je bent behandeld door een student of NHTV medewerker of
– een beslissing die ten aanzien van jou is genomen

Het Loket Rechtsbescherming is bereikbaar via Servicedesk Online.

Bron: SER

Related Posts:

Comments are closed.